Gezondheid

Hoofd vr:Na gsm-gesprek
Electrohypersensitiviteit (EHS) en
Meervoudige chemische sensitiviteit
(MCS)
De snelle groei van het aantal mensen die lijden aan EHS
(electrohypersensitiviteit of elektroallergie) en MCS (meervoudige chemisch sensitiviteit) geeft aan dat er wel degelijk iets mis gaat in onze samenleving. Het gaat immers om directe reacties waarmee ons lichaam aangeeft dat "het" te veel is.

Te veel microgolf-straling, te veel elektromagnetische straling, te veel draadloze toepassingen, te veel chemische toevoegingen aan onze voeding, te veel chemische additieven in en op onze kleding, teveel fijnstof, teveel vaccinaties, enzovoort.

Het zijn stuk voor stuk zware aantastingen op ons immuunsysteem.

De meesten mensen hebben geen idee waarom ze plots last beginnen krijgen van allergieën, oorsuizingen, evenwicht-stoornissen, oogaandoeningen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, slecht slapen, burn-out, onverdraagzaamheid of hartritme-stoornissen. Wij stellen een verhoogd risico hiervoor vast bij kinderen en senioren.

Maar al te vaak worden enkel de symptomen bestreden en wordt de oorzaak over het hoofd gezien of blijft onbekend. De klassieke geneeskunde hecht te weinig belang aan de problematiek van microgolfstraling. Epidemiologen en woonbiologen weten beter en kunnen ons helpen met hun ervaringen !


GSM-hoofd

Een GSM aan het hoofd geeft tot 80 miljoen keer teveel straling(ref: SBM 2015).

De hoeveelheid straling die een GSM mag uitstralen wordt bepaald in de SAR-waarde (enkel voor volwassenen). Op basis van gemeten thermische effecten(op een fantoom-hoofd over slechts 6 minuten) is de norm voor de SAR-waarde van een GSM vastgelegd op 2 Watt. Het is bewezen dat jongeren (-16jr.) meer energie in het hoofd absorberen tijdens een gsm-gesprek en dat daardoor de kans op hersentumoren sterk stijgt. zie stralingsrisicos.nl Voor jongeren dient het gebruik van gsm dus sterk afgeraden te worden. Ook volwassenen zouden best gesprekken langer dan vijf minuten vermijden ! 12 gouden regels voor gsm-gebruikers
De hoogfrequente EM-straling is cumulatief kankerverwekkend analoog met Röntgenstraling door de mens verwekt.
Wist u dat er in alle handleidingen van GSM en smartphones sprake is van de één inch (2,5 cm.) afstandsregel t.o.v. het lichaam! Bij tablets (Wifi, G3 en G4) zelfs tot 30 cm afstand! Deze toestellen zijn niet voor gebruik door kinderen bedacht, ze geven te veel gepulste straling af!

130 studies bewijzen: Smartphones & Tablets beschadigen teelballen, sperma & embryo's (pdf 24blz DE)

Thermische en athermische effecten:

Thermische en ook athermische effecten van hoogfrequent gepulste microgolfstraling zijn al gekend sinds het begin van de koude oorlog(militair en spionage).

gsm
Epidemiologe Professor Magda Havas aan de Trent University in Canada waarschuwt al meerdere jaren voor de gevaren van draadloze technieken zoals die al jaren in onze moderne maatschappij worden toegepast.
opgelet straling

Sinds 1953 bestraalden de toenmalige Sovjets de Amerikaanse ambassade in het geheim met gepulste micro-golven (gsm & UMTS, radar), dat intussen bekend werd als het "
the Moscow signal".
Het personeel in de ambassade werd ziek, ze kregen ondermeer leukemie en andere vormen van kanker maar ook depressies en andere psychische en mentale stoornissen!
Zory Glazer die werkte voor het Naval Medical Research Institute in de V.S. heeft ruim zesduizend studies over deze problematiek verzameld, waaronder veel Russische onderzoeksrapporten.

IMG_0077
GSM-UMTS masten en zenders
Ons leefmilieu is al vergeven van de gsm en UMTS/4G, Astrid-Tetra-C2000 -masten en zenders. Met meer dan 50.000 antennes op ±8.362 masten leven wij met z'n allen onder een enorme stralingsdeken.
En nog is de telecomsector niet tevreden: elke maand komen er nog zenders bij! waar moet dit eindigen? . . . . .

Illustratie: Humo, met toelating van de hoofdredactie.

Volgens de regulerings-impactanalyse (van 24 maart 2010) is er voor de operatoren Proximus, Mobistar, Base bij niet minder dan 24% (per dossier) van hun masten (ook sites genoemd) een hogere stralingsbelasting gemeten dan 3V/m. Dit is meer dan 23.900 keer hoger dan de belasting met gepulste microgolfstraling waaraan mensen volgens de SBM2015-norm uit de woon- biologie 24 uur op 24 mogen worden blootgesteld.
Er zijn dus met zekerheid veel — heel veel!— mensen die in de directe omgeving wonen van deze masten en zenders die kampen met uiteenlopende, soms vage, maar ook ernstige gezondheidsproblemen.
Epidemiologisch onderzoek naar de
gezondheidstoestand van omwonenden van dergelijke masten en zenders die gepulste microgolven uitstralen, heeft aangetoond dat mensen af te rekenen krijgen met ondermeer slaap-problemen (insomnia), nachtmerries, oorsuizingen, concentratiestoornissen, hoofdpijn, duizeligheid, evenwichtsstoornissen, chronische vermoeidheid, huidaandoeningen, allergische reacties, oogaandoeningen, maag en spijsverteringsproblemen, hart-ritmestoornissen, veranderde bloedwaarden van serotonine (een neurotransmitter), melatonine (een slaaphormoon), dopamine (een gelukshormoon), adrenaline, noradrenaline, insuline...

GSM handset tegen het hoofd: +10.000.000μW/m²
handset 1-2W op 30cm afstand: +1.000.000μW/m²
handset 1-2W op 1m afstand: +100.000μW/m²
zendmast op 20m afstand: 20-250.000μW/m²
zendmast op 200m afstand: 0,1-1.200μW/m²
zendmast op 300m afstand 3° verdiep: 100μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde (SBM2015) voor een woonkamer: 1μW/m²


Negatieve effecten op ons bloed door blootstelling aan 4G signalen:


Pasted Graphic
De bloedprikken werden genomen van de vingertoppen bij gezonde personen.


Links boven: niet bestraald bloed van een gezonde persoon. zie Filmpje Bloedcellen test 4G

Rechts boven: Rouleaux effect — gedurende 45 minuten 4G signaal-bestraald bloed, van een gezonde persoon (enkel het toestel op zich dragende, zonder het te gebruiken). Het bloed kleeft als het ware aan elkaar en kan hierdoor moeilijk door haarfijne bloedvaten vloeien.


Midden onder: 4G signaal bestraald bloed van een gezonde persoon die het toestel gebruikt gedurende 45 minuten waarbij men online ging en het toestel in stand-by is om sms-berichten te ontvangen, er werden twee vijf minuten gesprekken gevoerd tegen het oor.
Hier is duidelijk te zien dat de bloedcellen beschadigd zijn, ze vertonen beschadigde celwanden.Appell’s (met dank aan STOPUMTS.NL)
Verontruste medici waarschuwen al jaren voor de gevaren en hebben appell’s ondertekent om de overheden hierop te wijzen: het
Freiburger Appell, het Bamberger Appell, het Hofer Appell, het Lichtenfelser Appell, het Helsinki Appell, het Brussels Appell, het Medisch Appell stralingsrisico’s van Nederlandse artsen, het Appell van de Vlaamse kinderartsen.

SerotonineKemptenWest


Dat onze bloedwaarden alarmerend veranderen door GSM en UMTS (microgolfstraling) staat vast.

Zie: Kempten West .

Wij zullen onze Artsen moeten wijzen op het Medisch Appell anders gebeurd er niets !

SL780

DECT draadloze telefoon
opgelet straling

Deze al lang in vele huishoudens en kantoren ingeburgerde draadloze telefoontoestellen zijn wel handig, maar werken met schadelijke gepulste microgolven, extra schadelijk is het Baken-signaal van 100Hz!
De continu rondstralende gepulste microgolven hameren in op onze gezondheid en op ons immuunsysteem, zoals een pneumatische slaghamer op beton. Als je maar lang genoeg blijft hameren moet het kapot!

IMG_3547+48 copy
©S.A.V. Bovenstaande foto is een visualisatie van de straling rondom een DECT-basisstation (een draadloze binnenhuis telefoon) tussen de derde en vierde venster links in het gebouw.
Hoe hoger de rode lichtbalk hoe meer straling op die plaats aanwezig is.
Duidelijk zichtbaar is de uittredende straling door vensters centrum-rechts in beeld.

-Alleen de eco-DECT-plus toestellen geven geen straling in de wachtstand ("stand-by").
-Draadloze gesprekken voeren geeft altijd straling en is slecht voor uw gezondheid.
-Het installeren van een vast telefoontoestel bij een draadloos ecoDECT-plus basisstation is absoluut aan te bevelen. Hierdoor kan men moeiteloos van het draadloze toestel overstappen naar een vaste verbinding en dat is bij lange gesprekken (+5minuten) een goede voorzorg.

Israël (juli 2010): minister van Volksgezondheid waarschuwt voor DECT-gebruik.

Dect handset aan het hoofd: 1.000.000μW/m²
Dect basisstation op 30cm: 80.000-40.000μW/m²
Dect basisstation op 3m: 750-4.000μW/m²
Dect basisstation 1 verdiep lager: 1.000μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde (SBM2015) slaapkamer: 0,1μW/m² !babyfoonopgelet straling
BABYFOON
Haast alle moderne babyfoons werken met DECT-signalen (gepulste microgolfstraling) en zijn dus uitermate gevaarlijk voor uw baby en uzelf.
Vaak worden deze toestellen zeer kort bij de baby geplaatst om zeker een goede microfunctie te hebben. Hierdoor zullen de kleine hersenen van een baby bestraald worden tijdens de groeifase, dit geeft later ongetwijfeld nefaste gevolgen. Gedragsstoringen, persoonlijkheidsverandering, het immuunsysteem zal verzwakt worden al of niet blijvend.


Eco DECT plus babyfoons
bm-440
geven minder straling maar ook deze zijn nog gevaarlijk.
Het gebruik van een babyfoon die met analoge signalen werkt is de enige draadloze techniek die minder schadelijk is.d-link-wireless-n-routeropgelet straling

WIFI - WLAN
Wist u dat men WIFI daadwerkelijk kan desactiveren?
Het blijft evengoed mogelijk om met
netwerkkabels
verschillende computers in een huisnetwerk te verbinden.
Tegenwoordig bieden alle operatoren een soort van homespot aan (Wifi voor derden over uw netwerk)
Als je dus je eigen Wifi uit zet blijft de homespot verder zenden voor derden, m.a.w. je hebt twee onafhankelijke Wifi-zenders in je huis die je elk voor zich moet deactiveren wil je de in eigen huis opgewekte Wifi-signalen stoppen!
Het gevaar van Wifi op school: korte video

Open brief inzake Wifi op school van Dr. Magda Havas, epidemiologe aan de Trent University Canada.
Deze
34 studies & 136 studies tonen schadelijke gezondheidseffecten aan. Is de gezondheid van uw kinderen belangrijk? bekijk zeker deze video eens.

B-Box 3

draadloos internet op 50cm: 14.000-31.000μW/m²
Wifi op 3m. afstand: 405-860μW/m²
Wifi op 5m. (bij de buren): 150-350μW/m²
Notebook, handen op toetsenbord: +500.000μW/m²
Notebook op de schoot: +1.000.000μW/m²
Bouwbiologische richtwaarde (SBM2015) woonkamer: 1μW/m² !
slaapkamer: 0,1μW/m² !


B-Box modem belgacom
Belgacom B-Box
opgelet straling

Dit is een continu stralend onding: het maakt niet uit of U WIFI gebruikt of niet, het toestel zal voortdurend gepulste microgolven uitstralen zodra u het installeert.
Men kan elke draadloze router, ook de B-Box, via een brouwser op uw computer
desactiveren. Gebruik deze link: 192.168.1.1
Bij betere draadloze routers kan men optioneel de zendsterkte instellen, zie handleiding van de router.
Het omwikkelen van de antennes met zilverpapier geeft eveneens een reductie van het draadloze signaal en veelal werkt je draadloze verbinding nog steeds. Denk eraan, minder is beter!Pasted Graphic
Wifi op scholen: wanneer wij onze kinderen toevertrouwen aan een school dan is het vanzelfsprekend dat de school opkomt voor een veilige en gezonde leeromgeving voor onze kinderen. Wat betreft de schadelijkheid op lange termijn van Wifi-straling voor onze kinderen laten de scholen zich informeren door officiële instanties, die op zich advies inwinnen bij adviescommissies inzake schadelijke gezondheidseffecten van straling. Dat de industrie er baat bij heeft om de grenswaarden, die ons moeten beschermen, zo soepel mogelijk te houden, staat vast. Welnu die bewuste adviescommissies hanteren graag de normen die de industrie voorop stelt. Dat hier enorme belangenconflicten spelen is vanzelfsprekend.

Daarom hebben wakkere burgers en wetenschappers wereldwijd diverse sensibilisering-campagnes in het leven geroepen.Wij hebben voor de scholen en de ouders deze info-brochure in pdf ontworpen die u kan afdrukken. In het belang van onze kinderen, succes ermee!homeplug_4homeplug_3

POWERLINE (ofwel POWERPLUG)
Hierbij worden netwerkkabels overbodig omdat het internet-signaal door een PLC-techniek op het lichtnet wordt gezet. Men kan op die manier bij wijze van spreken bij elk stopcontact een internetaansluiting krijgen. Het nadeel is echter dat het elektrisch netwerk in heel het huis wordt "vervuild" ("DIRTY POWER"), waardoor alle kabels in de woning gaan stralen! Met gezondheidsproblemen tot gevolg!

WIFI waarschuwing: To Whom it may concern

Scholen die leerlingen trachten te werven met draadloos internet, spelen met de gezondheid van zowel de leerkrachten als de leerlingen. ”Kennis Platform Veilig mobiel Netwerk”Pasted Graphic

DIGITALE-METERS(intelligente elektriciteit/gas/water-meters)

Bij deze meters worden meerdere meetgegevens(gepulste hoogfrequente signalen) per uur verzonden via een al-of niet draadloos communicatienetwerk. Dit om een beter zicht te krijgen op het verbruik.
De schaduwzijde van deze extra elektrosmog vervuilende technieken is nog niet voldoende onderzocht door de operatoren.

Vanuit de hele wereld komen
alarmerende berichten over schadelijke uitwerkingen op onze gezondheid! Weigering Digitale meter: Voorbeeldbrief ofwel als pdf.
Wat met onze privacy? Men weet dan immers wanneer je thuis bent en hoeveel je verbruikt! Voor criminelen zijn dit hoog interessante gegevens om hun slag te slaan!

info-bundel: "Smart Meters – Smarter Practices" by Dr. Jamieson (pdf ENG 17MB)
Uitwerkingen op ons bloed: Video van 2' 30"

Blanco Medisch attest tegen digitale-meter door uw arts in te vullen.
076940_GB_00_FB.EPS_1000

Draadloze Alarmsystemen
opgelet straling


Deze werken met radiogolven en zelfs microgolven.

Het opzet ervan is om kabel-loos uw huis en bezittingen te beveiligen tegen diefstal.

Wat men u vergeet te vertellen is dat deze draadloze toepassingen uw organisme alle uren van de dag het gehele jaar door blijven bestoken met gepulste microgolven (communicatie van het alarmsysteem).
Gezondheidsproblemen op lange termijn zijn te verwachten!

Magnetron
Microgolfoven
opgelet straling


Bij het opwarmen van eten gebruikt men dezelfde microgolven als de GSM en UMTS-zenders, maar dan met een vermogen dat 10 tot 50 keer groter is. Het hoge stralingsvermogen zorgt voor opwarming van de watermoleculen in het eten of de vloeistoffen die in de oven zijn geplaatst.

Haast alle toestellen lekken, zelfs met gesloten deur, microgolfstraling. De stralingsbelasting in de onmiddellijke omgeving ervan is rechtuit gevaarlijk (thermische en a-thermische effecten).


Zo lekt een nieuwe microgolfoven op 1m. afstand 5.000.000 µW/m² stralingsbelasting!
op een afstand van 10 meter worden nog waarden gemeten in de orde van 1.000 µW/m² stralingsbelasting!
1 µW/m² is een veilige stralingsbelasting volgens SBM2015 norm!

Deze kankerverwekkende techniek had in deze toestand nooit op de markt mogen komen!

Voedsel-gezondheid
Onderzoek naar de invloed van in de magnetron (microgolfoven) bereid voedsel op de fysiologie van de mens: Hans Ulrich Hertel een Zwitserse wetenschapper aan de Uni van Lausanne, samen met Bernard H. Blanc van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie en het Universiteitsinstituut voor Biochemie werkten aan dit onderzoek. Hun resultaten zijn zorgbarend: door het koken in de magnetron veranderen de voedingsstoffen zodanig, dat er negatieve veranderingen in het bloed van de deelnemers zichtbaar worden.
De publicatie in 1991 zorgde voor heel wat opschudding. (een uitvoerige beschrijving in het NL.)

Er werden veranderingen vastgesteld in de waarden en de verhoudingen van hemoglobine (bloedarmoede) en cholesterol (HDL = "goede cholesterol" en LDL = "slechte cholesterol").
Opmerkelijk is de vermindering van de gezondheid, men spreekt van degeneratie.


Er ontstaan neurotoxische stoffen:

 • in melk wordt proline een D-isomeer (dit is neurotoxisch).
 • bij vlees is er een hogere concentratie D-nitrosodienthanolamine (kanker-verwekkend).
 • bij melk en granen worden de aminozuren nu kankerverwekkers.
 • bij groenten worden alkaloïden, kankerverwekkende stoffen, gevormd.
 • Verhoogde granulocucyten (witte bloedcellen die etter vormen) in het bloed.
 • Water ziet er nog steeds uit als water, het verandert wel van structuur en wordt neurotoxisch.

Foldertje engelstalig: pdf


Meetapp
IMG_0530_2


Men is erg creatief om gsm-zenders met schadelijke straling te verstoppen!
foto rechts: als naaldboom gecamoufleerd.

(locatie: autoweg A2 Eindhoven-Maastricht, 1km. voor de afslag nr.41)
Meten is weten !

Heeft u gezondheidsklachten die maar niet verholpen kunnen worden, dan is een onderzoek naar elektromagnetische straling in uw woning wellicht de weg naar de oplossing van deze klachten. Een goede woonbioloog zal u daarin kunnen helpen!
Eveneens is het mogelijk dat de stralingsbelasting (DECT, Wifi, gsm) die u oploopt op uw werk u parten speelt. De reacties van ons organisme ijlen na op de blootstelling en zijn erg persoonlijk.

Wie lijdt aan een elektroallergie (m.a.w. elektro-hypersensitieve mensen) moet in het bijzonder op de volgende punten letten:

 • Gebruik géén DECT, babyfoon, GSM, WIFI of WLAN, Bluetooth of Wii-speelgoed
 • Gebruik géén spaarlampen, géén elektrisch bed, géén elektrische deken
 • Gebruik géén elektrische wekkerradio, trek alle elektrische stekkers uit nabij het hoofdeinde van uw bed
 • Gebruik géén draadloos toetsenbord of muis voor uw computer
 • Gebruik géén draadloze bewakingscamera's
 • Zorg dat alle elektrische toestellen een goede aarding hebben (elektro-techniekers kunnen dit controleren)
 • Gebruik géén inductiefornuis
 • Gebruik géén dimmers, ze geven vuile stroom(storingen op het lichtnet).DSC01156_2
Hoogspanning: laagfrequente magnetische wisselvelden

Het wonen of verblijven in de nabijheid van hoogspanningslijnen is gevaarlijk, zeker voor kinderen en opgroeiende jongeren.
De kans op leukemie stijgt enorm naarmate men dichter bij hoogspanningslijnen woont.
Ook bovenleidingen van trams en treinen vormen een gevaar.
zie
SBM2008-normEen aanrader is het boek van dr. ir. Michiel Haas
"Elektrostress & gezondheid" (ISBN NR:978-90-74510-99-8).

IMG_3341

Elektromagnetische velden

 • Wekkerradio
De wekkerradio veroorzaakt een zwaar magnetisch wisselveld welk onze slaap verstoort. Magnetische velden worden niet tegengehouden door bakstenen muren: zo kan bijvoorbeeld de koelkast bij de buren uw slaapkwaliteit danig verstoren.

 • Inductiekookplaat:
inductiekookplaat
Tijdens het dagelijks gebruik ervan ontstaan er zeer sterke elektromagnetische velden die de veiligheidsnormen van de ICNIRP gemakkelijk kunnen overschrijden. (Zwitserse studie).

Epidemiologe Magda Havas waarschuwt voor het gebruik ervan. Zwangere vrouwen, kinderen en zwakkeren onder ons kunnen het gebruik ervan best vermijden!
Deze moderne fornuizen worden steeds vaker aangeprezen omdat men geen warmteontwikkeling heeft als men de speciale ketels en pannen van het fornuis neemt. Welk men ons niet verteld is dat de enorme elektromagnetische wisselvelden die de warmte ontwikkeling mogelijk maken bijzonder schadelijk zijn voor ons organisme.
De gemeten waarden
overschrijden ver de toegestane SBM 2008 norm.
Zelfs elektrisch koken op een keramische plaat kan bij gevoelige personen voor gezondheidsproblemen zorgen, zij kunnen dan best overschakelen op een gasfornuis.

Laagfrequente Magnetische wisselvelden eenheid nanoTesla nT (SBM 2008 norm:
afstand 30cm 20 nT)

elektrisch fornuis: 10 cm tot 10.000 nT
elektrisch fornuis:
30 cm tot 250 nT
inductie kookplaat: 10 cm tot 100.000 nT
inductie kookplaat: 30 cm tot 5.000 nT
magnetron: 30 cm tot 15.000 nT
magnetron:
1 m tot 2.500 nT • Vuile stroom (dirty power)
  IMG_3284
Het gebruik van spaarlampen CFL(compacte fluorescentie lampen) geeft hoogfrequente storingen met hoge spanningspieken op het lichtnet. Technische uitleg zie de blog van ir. Jos Verstraten.
Wist u dat een wanneer deze stuk valt zeer veel uiterst gevaarlijke
Kwik-dampen in de lucht verspreid. In zulk een geval dringend de ruimte verluchten(min. 2 uur) en dadelijk verlaten!
De recyclage van deze lampen is uiterst problematisch door het hoge kwikaandeel in de lamp.
Om zo meer is het onbegrijpelijk dat men ons dwingt deze schadelijke lampen te gebruiken in plaats van de bestaande veilige gloeilampen. De remedie is hier erger dan de kwaal.
Ook opgelet met LED-lampen die gebruik maken van een geschakelde voeding, zij veroorzaken eveneens stoorsignalen op het licht net. Het blauw-koude licht welk zij uitstralen is niet zo gezond (voorkeur: warm led-licht).
De enige led lampen die rechtsreeks op 220VAC werken maken gebruikt van het "filament"-principe en hebben geen geschakelde voeding, ze zijn enkel in helder glas te verkrijgen waardoor ze nogal verblindend kunnen zijn.

DirtyElectricity


Ook TL-lampen, dimmers, geschakelde voedingen(digitale trafo's)
en vele elektromotoren veroorzaken schadelijke storingen
op het lichtnet (vuile stroom).

Een interessant boek inzake elektriciteit en gezondheid is het boek van
Samuel Milham "Dirty Electricity"
(ISBN: 978-1-4502-3821-2)


Voorvertoning van 'BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf'
Totaaloverzicht als PDF-document klik hier

Ter info: 0,01µW/cm
2 = 100µW/m2 = 0,2V/m2 dit is de onvrijwillige stralingsbelasting op ±300m van een normale GSM-zendmast anno 2009.
omrekentabel V/m naar µW/m2