Milieu: koeien - bijen - vogels - bomen

De effecten van gepulste microgolfstraling op ons leefmilieu zijn op lange termijn nefast !
Aantasting van het immuunsysteem bij koeien, paarden en ander vee. Zelfs huisdieren ontsnappen niet aan de veel te hoge stralingsbelasting binnenshuis, veroorzaakt wordt door DECT
(draadloze telefoon), WIFI of WLAN, Bluetooth, Wii-toestellen en gsm. Maar ook de krachtige elektromagnetische velden veroorzaakt door transformatoren, koelkasten, elektromotoren, inductiefornuizen, slecht geaarde aansluitingen van elektrische apparaten .... zijn op lange termijn slecht voor élk levend wezen.


boerderij+tekst
Duitsland (Beieren): Familie Hartmann heeft sinds de komst op 27-08-2002 van gsm-zenders (D1 & D2) en tot januari 2004 niet minder dan 10 koeien en 14 kalveren verloren uit hun veestapel van 36 runderen. De afstand van boerderij tot de zenders bedroeg 400m.
De hoeveelheid gemeten straling is ver onder de geldende, zogenaamd veilige, normen (42 V/m). Op het weiland werd 0,36 tot 0,59 V/m gemeten, in de stallen 0,01 tot 0,15 V/m. en rondom de boerderij 0,04 tot 0,3 V/m. gemeten.


De familie Hartmann had er zelf ook onder te lijden: hoofdpijn, brandende ogen, huiduitslag, haaruitval, slaapstoornissen en voortdurende verkoudheden. Ze zijn letterlijk moeten vluchten en hebben hun boerderij op die locatie moeten opgeven.
pdf-bestand. bron:www.buergerwelle-schweiz.org

grijze staar Koe


Veehouder
bericht over blinde
kalveren
na plaatsing GSM mast op hoeve
(bron: stopumts.nl)


Koeien geraken in paniek door testen van het 5G-netwerk..?
Er zijn op dat moment geen andere variabelen gekend die zulk een stress-reactie bij dieren kunnen verklaren. Dit gebeurde o.a. in: Stitswerd (26 jan. 2017 Groningen) en in Friesland ( 5 dec. 2019)bij+straling
Microgolfstraling en honingbijen
Mede door de sterke toename van de stralingsbelasting in het milieu
verdwijnen erg veel bijenvolken
(Colony Collapse DisorderCCD).
Van het ene op het andere moment verdwijnen hele populaties van bijen, veel imkers zijn ten einde raad. Als er géén honingbijen meer zijn, valt onze voedselketen in duigen en staat het voortbestaan van de mensheid zelf op het spel. Bijen zijn al 40 miljoen jaar essentieel voor het leven op aarde, onder andere door hun rol in de bestuiving van meer dan 90 fruitsoorten en groeten. De zuiver economische belangen van de bijenvolkeren schat men in Europa alleen op 4 miljard Euro.

Foto: www.aboutpixel.de Nils Steindorf-Sabath
Daniel Fabre, Mobile phone-induced honeybee worker piping (pdf. 10Blz.)
Ved Parkash Sharma and Neelima R. Kumar, Changes in honeybee behaviour an biology under the influence of cellphone radiations (pdf. 3Blz.)
Bienen, Vögel und Menschen
Die Zerstörung der natuur durch, Electrosmog durch Ulrich Warnke (pdf. 48blz.)
Op de website van stopumts.org is hier meer informatie te vinden.IMG_3088_2
Microgolfstraling verjaagt vogels

Het zal u opvallen dat er in de nabijheid van gsm & UMTS-masten en zenders haast géén vogels meer te zien zijn.
Géén mussen, vinken, merels, lijsters, duiven ....
In het bijzonder kan je vaststellen dat als er al een paar vogels zitten, dat je dan maar al te vaak merkt dat die er maar wat versuft bijzitten of doelloos rondfladderen.
Bij de vogels bevinden zich binnen in de schedel ijzerhoudende en magnetische
('magnetiet') deeltjes — net zoals men die bij de bijen, slakken, walvissen en de mens kan vinden.
Het is het oriënteringsmechanisme dat door de micro-golfstraling wordt verstoord. Meer info klik
hier
De impact van EM-straling op de huismussen-populatie:
pdf


5G testen: plots vallen dode vogels uit de lucht: feit of fictie?
De negatieve effecten van 5G gepulste straling mogen het daglicht niet zien, ze staan de vooruitgang in de weg!
De effecten op onze leefwereld (2019) zijn helaas reëel:
Honderden spreeuwen dood (350st. in 17 dagen) in het Huygenspark van Den Haag waar 5G testen werden uitgevoerd, ook in Wales (Anglesey) vielen er plots honderden spreeuwen dood uit de lucht, het politiek bestuur is fier dat zij bij de eersten 5G mogen uitrollen.In opdracht voor (UNESCO): Een verslag van botanicus Mark Broomhall over de decimering van diersoorten uit de Mt. Nardi-gebied van het Werelderfgoed, Nightcap National Park, gedurende een periode van 15 jaar (2000-2015.) New South Wales, Australië Coordinaten: S28 32 24.60 E153 16 56.90 4.945 ha. studie pdf. Boven op Mt. Nardi staat een torencomplex met een installatie van zend-antennes, waardoor de elektromagnetische emissies in de omgeving gestaag toenamen naarmate er in de loop der jaren extra antennes werden toegevoegd. Het rapport bevat een tijdlijn van de activering van nieuwe antennes en documenteert de bedreigde vogels, vleermuizen en planten die in het gebied zijn afgenomen. Bovendien stelt dit rapport dat vliegende insecten vanaf het jaar 2000 merkbaar zijn afgenomen.
    

Lesser_Sooty_Owl_at_Bonadios_Mabi_Wildlife_Reserve2
Mark Broomhall schat dat 70 tot 90% van de dieren in het wild zeldzaam is geworden binnen een straal van 2-3 km van de Mt. Nardi toren-complex en een samenvatting van de gegevens laat zien dat:
-3 vleermuis-soorten die er eigen zijn, zijn zeldzaam geworden of zijn verdwenen
-11 bedreigde vogelsoorten zijn verdwenen
-11 trekvogelsoorten zijn verdwenen
-86 vogelsoorten vertonen onnatuurlijk gedrag
-66 ooit voorkomende vogelsoorten zijn nu zeldzaam of verdwenen

Conclusie: Met deze beknopte weergave van gebeurtenissen begrijpen wij de effecten van deze hoogfrequent gepulste zendtechnologie en de toepassing ervan op Mt. Nardi in de afgelopen vijftien jaar, deze straling heeft niet alleen invloed op de top van de dierenketen, maar ze verwoest het verband van de continuïteit van het werelderfgoed en veroorzaakt genetische achteruitgang op een sluipende, massieve en altijd escalerende schaal. Wat deze studies onthullen is desastreus voor het ecosysteem.. Kastanjebloeding . . Kastanjecraquelé . . Esdoorncraquelé

Pasted Graphic
Schadelijke invloed van
WIFI-straling op planten

Onderzoek aan de universiteit van Wageningen naar de schadelijke invloed van WIFI-straling op planten
(bron stopumts.org).
De resultaten zijn verontrustend en zelfs ronduit schokkend te noemen. Bladeren dichtbij de WiFi-stralingsbronnen vertoonden aan het einde van de onderzoeksperiode ’loodglans effecten’. Deze blijken het gevolg te zijn van het afsterven van de boven en onderepidermis van de bladeren. De ’loodglans’ wordt in een volgend stadium gevolgd door verdroging en afsterving van een deel van het blad.
Bron: Uni Wageningen Prof. van Lammeren.