Laat uw protest-stem horen m.b.t. de uitrol van 5G (light) in uw stad.

Ondanks alle burgerprotest gaat Proximus rustig verder met het uitrollen van 5G-light in Vlaanderen.

Richt een email (pdf-brief) naar uw burgemeester: lees hier hoe je dat doet
Geeft deze raad door aan uw vrienden en familie.
Neem u de tijd en bekijk deze video "Connectiviteit en gezondheid", een recente webinar
welk een echte aanrader is!
een initiatief van Let's Talk About Tech.stoppt-die-neue-mobilfunktechnologie-5g_1568018973_thumb

Europese petitie gericht tot Kommissionspräsidentin EU und EU-Parlament:

"Stoppt die neue Mobilfunktechnologie 5G"


Austrian EHS-guidelines


De Oostenrijkse bond van Artsen heeft een goed gedocumenteerd
werkdocument (pdf).
Bezorg het aan uw huisarts.

Blanco Medisch attest tegen digitale meter door uw arts in te vullen.

Hieronder een detail over het bloed onderzoek:

Pasted Graphic
Homocysteine
 • Intracellular ATP
  Intracellular glutathione (redox balance)
  Malondialdehyde (lipid peroxidation)
  8-hydroxydeoxyguanosine (DNA oxidation)
  Interferon-gamma (IFNg)
  Interleukin-1 (IL-1)
  Interleukin-6 (IL-6)
  Interleukin-10 (IL-10)
  Tumour necrosis factor alpha (TNFa)
  NF-kappaB
  Vitamin B2 (FAD and riboflavin) (whole blood)
  Vitamin B6 (whole blood)
  Vitamin D
  Ubichinon (Q 10)
  Selenium (whole blood)
  Zinc (whole blood)
  Magnesium (whole blood)
  Differential lipid profile

  10 aanbevelingen voor de Canadese overheid door epidemiologe Prof. Magda Havas.

  SafeSchools info-bundel (ENG) over het WiFi-gevaar voor schoolgaande jeugd.

  Enkele tips voor PC en laptop-gebruikers die electrogevoelig zijn.

   opgelet straling

   StralingsArmVlaanderen stelt een eenvoudig meetinstrument ter beschikking om spanningsvelden, elektromagnetische velden en HF-straling zelf te kunnen meten en beoordelen.
   Volgens de SBM2015-norm geeft dit instrument d.m.v. LED's aan of uw leef-en slaapruimten risicozones zijn.


   Wat kan je tegen microgolfstraling doen ?


   ◦ Alle draadloze toepassingen (DECT, Wifi, WLAN, draadloze router, GSM, BlueTooth, Wii) buiten dienst nemen en consequent vervangen door kabel-verbindingen.


   ◦ DECT-telefoon vervangen door ECO DECT plus. (enkel tijdens het bellen bent u blootgesteld aan hoge straling)


   ◦ Vluchten, verhuizen naar stralings-armere oorden (white spots), die zijn zeer zeldzaam geworden.


   ◦ Afschermen door stralings-werende stoffen, baldakijnen, folies, verf, behangpapier, aluminiumplaten ...


   ◦ Microgolfoven (magnetronoven) geheel buiten dienst stellen, opruimen.


   ◦ GSM enkel gebruiken in noodsituaties als er géén andere communicatie mogelijk is, regels in acht nemen.


   ◦ Houdt GSM-gesprekken zeer kort en bel enkel met de handenvrij functie of met het oortje.


   ◦ Voor een veiliger GSM-gebruik volg de 12 gouden regels .


   ◦ iphone en smart-phone gebruikers kunnen hun toestel in vliegtuig-modus zetten, alle straling is dan gedeactiveerd. Ook Wifi en 3G kan men afzonderlijk uitschakelen waardoor de gsm-functie nog steeds werkt!   ◦ vraag uw behandelende arts om een ruim bloedonderzoek(haemogram), in het bijzonder aandacht bij electrogevoelige personen voor veranderde bloedwaarden met onderstaande bio-markers:   * Bij electrogevoelige personen wijken bovenstaande bio-markers vaak sterk af
   ten opzichte van de normale waarden in het bloed. *


   Voor Brussel: info-website er is ook een klachtenformulier of de norm van 6V/m niet wordt overschreden.


   Het B.I.P.T. komt gratis metingen doen
   volgens het boekje (waarin men niets wilt weten van sub-thermische gezondheidseffecten of EHS), vul hiervoor het aanvraag-fomulier van het LNE in.
   Geeft in uw aanvraag tot metingen duidelijk aan welke gezondheidsproblemen u heeft! dit is uitermate belangrijk, enkel via deze officiële weg kan u zich bij de overheid melden. Meer mag je daar, nu nog niet, van verwachten!

   Er komt helaas géén arts of gezondheidsdeskundige u bevragen naar aanleiding van uw meetaanvraag en de door u gemelde gezondheidsproblemen. Dit is mensonwaardig en onaanvaardbaar!

   De meettechnieker van het B.I.P.T, die gebruik maakt van meetinstrumenten ontworpen om hoge stralingswaarden te meten, kent enkel de thermische effecten van straling. Vooreerst doet men een verkenningsmeting doorheen de plaatsen die u aangeeft. Dit om te zien of de meetwaarde boven de 3V/m uit komt, welk zeer zelden het geval zal zijn. Als de meetwaarde toch hoger uitvalt dan 3V/m dan pas zal men een hoogfrequent spectrum analyzer tevoorschijn halen om gedurende 6 minuten een meting te doen. Ja u leest het goed slechts zes minuten en niet langer, ongelofelijk maar waar.
   Er wordt een gemiddelde waarde (RMS) gemeten en daarvan wordt het gemiddelde genomen! Zo heeft de industrie zich beschermd tegen mogelijke hoge piekwaarden van HF-straling en de daaruit volgend athermische klachten.
   Het meetrapport welk u enkele weken later ontvangt zal naar alle waarschijnlijkheid aangeven dat de bij u gemeten hoeveelheid straling ver onder de huidige blootstellings-limiet van 3V/m per antenne ligt. Men zal u proberen te doen geloven dat het tussen uw oren zit (psychisch).
   Binnen het LNE (departement Leefmilieu Natuur Energie) wil men niet toegeven dat de huidige blootstellingsnormen veel te hoog zijn, gezien het sterk toenemend aantal electrogevoelige personen doorheen alle sociale niveaus in onze samenleving is daar echter geen twijfel meer over mogelijk.
   Zelfs het IARC (onderdeel van de WHO) begaan met onderzoek naar kanker geeft aan dat Hoogfrequente EM-straling "klasse 2B" carcinogeen is.
   Teveel straling van een DECT-telefoon of Wifi van uzelf en van de buren veroorzaakt vaak gezondheidsproblemen zeker als men over lange tijd daaraan blootgesteld is. De negatieve gezondheidseffecten zijn cumulerend en ondermijnen sluipend ons immuunsysteem met de gekende symptomen.
   Helaas hebben wij geen zintuig om deze artificiële gepulste HF-straling waar te nemen, de reacties van het lichaam zijn erg persoonlijk en ijlen na op de blootstelling daaraan.

   Opgelet: de huidige wettelijke normen in Vlaanderen houden enkel rekening met de opwarmingseffecten van HF-straling (deze worden bij volwassenen over een tijdsduur van amper zes minuten gemeten). Met kinderen, zieken en zwakkeren onder ons wordt geen rekening gehouden!
   De negatieve gezondheidseffecten door blootstelling aan veel lagere stralingshoeveelheden over lange tijd worden nog steeds door onze overheden genegeerd. Dit gaat in tegen de Europese aanbevelingen inzake microgolfstraling en de bescherming van kinderen, zieke en gevoelige personen.


   Stralingsbelasting (*) buitenshuis (#) binnenshuis

   Voorstel resolutie 2008 (Joke Schauvliege) spreekt over max. 0,6V/m =1000 µW/m² (*)

   De huidige cumulatieve max. stralingsbelasting bij 900MHz is 20,6V/m =1.125.623 µW/m² (*)
   De huidige max. stralingsbelasting per zender bij 900MHz is 3V/m =23.873 µW/m² (*).

   Woonbiologen adviseren max. stralingsbelasting 24/24u:

   • tijdens de dag 1 µW/m²(#)

   • tijdens onze nachtrust 0,1 µW/m²(#) een gsm werkt reeds met 1/100ste hiervan.


   Gezondheidsklachten (insomnia, CVS, allergieën, plots hart-falen...) door straling en electrosmog worden botweg genegeerd en dit moet dringend veranderen! Het systematisch ontkennen kost onze samenleving miljoenen euro's aan ziektekosten en werkuitval.


   Wat kan je tegen elektromagnetische velden doen ?

   • De stekker van uw elektrisch bed uit het stopcontact halen.

   • Voor dat u gaat slapen in uw waterbed de stekker uit het stopcontact halen.

   • Spaarlampen en TL-lampen vervangen door gloeilampen of kwartshalogeen lampen.

   • Inductie-koken geeft enorme hoge elektromagnetische velden, vermijden.

   • De elektrische tandenborstel van het lichtnet koppelen, dit is een zwaar elektromagnetisch veld.

   • 12VAC kwartshalogeen lampen met transformator vervangen door 230VAC lampen.

   • Zorg voor goed geaarde stopcontacten.

   80px-High_voltage_warning.svg
   Wat kan je tegen elektrische spanningsvelden doen ?


   • Zorg voor goed geaarde stopcontacten in je huis (een lage aardingsweerstand <=8 Ohm.).


   • Oude elektriciteitsnetwerken, driefasig 220V, geven een groot spanningsveld, hierdoor gaan al uw elektrische toestellen onder spanning bijven staan, zolang deze aangesloten zijn op het lichtnet. Al of niet aangeschakeld het maakt niet uit(enkel dubbelpolige schakelaars werken goed), ze stralen een schadelijk spanningsveld uit!
   Zo zal uw computer met toetsenbord en computermuis een groot spanningsveld zijn. Hiermee werken vormt een stresssituatie voor uw immuunsysteem! Vandaar dat in Vlaanderen een driefasig 380V netwerk het meest in gebruik is, hier maakt men gebruik van één van de drie fasen (R,S of T) die naar de schakelaar gaat en een nulleiding (N) als terugvoer-leiding. De aanbevolen aardleiding kan de schadelijke spanningsvelden afvoeren naar de aarde (ideaal situatie aardingsweerstand <8 Ohm, hoe lager hoe beter).

   • koppel de netspanning van uw slaapkamer af (in de zekeringkast) gebruik een netvrijschakelaar (dit is een slimme schakelaar die enkel de spanning doorlaat als er verbruik nodig is).


   • Indien je elektrische toestellen en lampen geen stekker met aardaansluiting hebben, dan moet je ervoor zorgen dat de Fase-draad (de spanning-voerende draad) naar de aan/uit schakelaar gaat.
   Als dit niet zo is zal het gehele toestel een groot spanningsveld zijn. Dit is zeker te vermijden en enkel met een meettoestel te testen. Er bestaat nu voor tien euro een schroevendraaier met versterker en led-lichtje welk prima werkt. Zo kan je nu zelf nagaan welk van de twee draden de spanning voert en corrigeren door de stekker 180° te draaien.

   Spreek erover met uw behandelende artsen en specialisten en laat u vooral niet te vlug sussen.
   Druk zelf het "artseninfo-formulier" en de "Electrosmog Appeal-brief voor artsen" af en geeft dit aan uw arts. Teken de nieuwe petitie: Stop5G.be
   vraag ze de "
   Hippocrates Electrosmog Appeal" te ondertekenen! Geeft ze het EMF-document voor artsen.

   Verwijs naar StralingsArmVlaanderen.org, beperkdestraling.org , VEHS en de
   organisaties wereldwijd.

   Steun ons op rekening-nr: BE36 3770 2415 7481 BIC: BBRUBEBB

   Met uw steun kunnen wij mensen helpen die lijden onder de electrosmog; acties ondernemen, folders, stickers en posters laten drukken en veel meer.

   Dank bij voorbaat!   Présentation_avec_son
   WaalsParlement.m4v

   paswoord-zone