Stop 5G flyerNL

Babysafe.org

Stop 5G Flyer, drieluik in A4-formaat: pdf _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BabySafeproject.org _
(vierkleuren-folder om zelf te laten drukken)

Cover_drieluik

Pasted Graphic

info-folder NL: drieluik (3 MB pdf.)

info-folder FR: drieluik (3 MB pdf.)

info-folder ENG: drieluik (3 MB pdf.)

Folder: eerlijk over straling


EMF Data

Research database for studies and documentations on the effects of electromagnetic fields from wireless communication technologies (non-ionizing radiation).

Vrij te gebruiken documenten:- The ICNIRP Conflicts of interest , corporate capture and the push for 5G: Klaus Buchner & Michè€le Rivasi - jun. 2020: pdf

- IEEE Electromagnetic Radiation Due to Cellular, Wi-Fi and Bluetooth Technologies:
How Safe Are We? Jan 2020
: pdf

- ELSEVIER: adverse health effects of 5G mobile networking technology under real life conditions
: pdf

- EPRS - Effects of 5G wireless communication on human health:
briefing 2020: pdf

- Info aan het publiek:
pdf (wat zegt de Hoge Gezondheidsraad van België (nr 9404, mei 2019) over niet-ioniserende straling?)

- De verschillen in 2G , 3G, 4G en 5G:
pdf (de ernstige gezondheidsproblemen bij 2G werden genegeerd, wat met 5G?)

- De invloed van 5G op insecten en dieren : pdf (de impact van 5G-straling op de biodiversiteit)

- Draadloze technologie, een nachtmerrie voor het milieu:
pdf (duurzaamheid, energie, grondstoffen, CO2 , ...)

- Fact Check Straling en Gezondheid:
pdf (impact van elektromagnetische straling op onze gezondheid)

- WiFi en gezondheid: pdf (de impact van Wifi-straling op onze gezondheid)

- PhoneGate 2: pdf (Italiaanse rechtbank verklaart ICNIRP ongeloofwaardig door belangenconflicten met industrie)

- 6 Italiaanse rechtbanken hebben beslist dat mobiele telefoons hersentumoren veroorzaken: pdf

- Hippocrates Oproep: pdf (Oproep van professionals in de gezondheidszorg om het voorzorgsbeginsel toe te passen)

- Stop 5G versus vooruitgang: pdf (Stralingsarmvlaanderen is voor duurzaamheid en niet tegen vooruitgang)

- Advies hoge gezondheidsraad België: pdf (zie blz. 35, niet-ioniserende straling)

- EUROPAEM EMF Guideline:
pdf (Guideline 2016 for the prevention diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses)

- BIPT studie impact 5G: pdf (studie impact Brusselse stralingsnormen uitrol 5G mobiele netwerken)

- Bouwbiologische richtwaarden SBM2015 ENG: pdf , SBM2015 DE: pdf

- Overzicht wetenschappelijke studies die gezondheidsschade aantonen: url

- Reflex-studie:
url

modelbrieven- "Hippocrates electrosmog appeal-brief" voor uw artsen: pdf (voorbeeldbrief zelf te personaliseren)

- Weigeringsbrief digitale meter:
pdf (voorbeeldbrief zelf te personaliseren)

- Medisch attest smartmeter: pdf (voorbeeldattest door uw huisarts in te vullen)

- voorbeeldbrief aan Zuhal Demir, Vlaams Minister van Justitie & Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme: (voorbeeldbrief, zelf te personaliseren, voor veel lagere grenswaarden en stop van 5G-testen): pdf

- voorbeeldbrief aan Maggie De Block Vlaams Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie: (voorbeeldbrief, zelf te personaliseren, voor veel lagere grenswaarden en stop van 5G-testen): pdf

- voorbeeldbrief aan Wouter Beke Vlaams Minister Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: (voorbeeldbrief, zelf te personaliseren, voor veel lagere grenswaarden en stop van 5G-testen): pdfDuitstalige brochures van de "competenzinitiative" -

- RF characteristics: pdf (overzicht van protocollen (2G,3G, Wifi, 4G,.....) in de draadloze communicatie)

info Lezing Buggenhout pdf