Close Menu

Documenten:

Stacks Image 52
Stacks Image 61
EMF:data van diagnose:funk
Duitse onderzoeksdatabase voor studies en documentatie over de effecten van elektromagnetische velden van draadloze communicatietechnologieën (niet-ioniserende straling) zoals DECT-telefoons, Wifi, GSM-straling, andere draadloze technieken.
Maandelijkse publicatie:
ElektrosmogReport
Stacks Image 88
In duizenden studies hebben onafhankelijke wetenschappers — in vitro (in reageerbuizen), in vivo (op of in het lichaam), in dierproeven en in experimenteel zowel als epidemiologisch onderzoek — bevestigd dat dit soort van straling inderdaad het potentieel heeft om alle leven op aarde te beschadigen: mensen, dieren en planten.
Omvangrijke studie:
pdf. 1479 blz. (2012)
Stacks Image 22
Zeer lang pdf-document met veel info over de effecten van straling op onze gezondheid: pdf.
Stacks Image 74
SBM2015: Woonbiologie heeft haar oorsprong in Duitsland (Wolfgang Maes). Een team van specialisten en epidemiologen met meer dan 25 jaar ervaring heeft ruim tienduizend metingen uitgevoerd en dossiers samengesteld, met de bedoeling de mens gezond te laten leven en wonen. "Het huis is hun patiënt !" pdf.
Onderstaand pdf-document geeft in liefst 11 blz. een overzicht van de effecten die straling heeft op onze gezondheid: pdf.

Ter info: 0,01µW/cm2 = 100µW/m2 = 0,2V/m2 is de onvrijwillige stralingsbelasting op ± 300m van een normale GSM-zendmast anno 2009. Omrekentabel V/m naar
µW/m² pdf.

Stacks Image 63
Stacks Image 39
12 BASISVOORZORGSMAATREGELEN:
om blootstelling aan straling te minimaliseren bij het gebruik van een mobiele telefoon (
NL. pdf).
Stacks Image 44
SAFE-schools:
Steeds meer medische verenigingen, artsen en wetenschappers, van wie velen zich bezighouden met de biologische effecten van draadloze technologieën, hebben hun bezorgdheid geuit over de veiligheid van draadloze apparatuur voor scholen.
Zij vragen om bedrade informatie- en communicatietechnologieën te gebruiken om kinderen en jongeren te beschermen, hun gezonde ontwikkeling te beschermen en te bevorderen en het leren en presteren te maximaliseren.
Deze deskundigen zijn het niet eens met de overheidsinstanties die momenteel het gebruik van microgolf- en radiofrequentie technologieën zoals Wifi, door kinderen en jongeren op school ondersteunen of toestaan.
Info-bundel:
ENG. pdf

Nederlandse bundel over Wifi op scholen: pdf voor directie en ICT-verantwoordelijke.

INFO-BUNDEL WATER-FILTER: pdf 3 blz. . . . . . . . . . . Preppen: pdf

VIDEO ZOOMLEZING: Wifi-gevaren & alternatieven video mov.