Close Menu

Documenten:

Stacks Image 61
EMF:data van diagnose:funk
Duitse onderzoeksdatabase voor studies en documentatie over de effecten van elektromagnetische velden van draadloze communicatietechnologieën (niet-ioniserende straling) zoals DECT-telefoons, Wifi, GSM-straling, andere draadloze technieken.
Maandelijkse publicatie:
ElektrosmogReport
Stacks Image 88

In duizenden studies hebben onafhankelijke wetenschappers —
in vitro (in reageerbuizen), in vivo (op of in het lichaam), in dierproeven en in experimenteel zowel als epidemiologisch onderzoek — bevestigd dat dit soort van straling inderdaad het potentieel heeft om alle leven op aarde te beschadigen: mensen, dieren en planten.
Omvangrijke studie:
pdf. 1479 blz. (2012)

Why Elektro-HypersensSitivity and related symptoms are caused by non-ionizing man-made electromagnetic fields: An overview and medical assessment: Dominique Belpomme, Philippe Irigaray (2022,) pdf.
Stacks Image 113
SBM2015: Woonbiologie heeft haar oorsprong in Duitsland (Wolfgang Maes). Een team van specialisten en epidemiologen met meer dan 25 jaar ervaring heeft ruim tienduizend metingen uitgevoerd en dossiers samengesteld, met de bedoeling de mens gezond te laten leven en wonen. "Het huis is hun patiënt !" pdf.
Stacks Image 93

Oorspronkelijke titel van deze uitgave: "Electrosmog The Health Effects of Microwave Pollution." Deze tekst verscheen als ENG. boek in mei 2021.
Er was ook een internet publicatie die o.m. te vinden is op:
BIT.LY/ELECTROSMOGPOCKETT en WWW.SAFERTECHNOLOGY.CO.NZ.

De Nederlandse versie in
pdf.
Onderstaand pdf-document geeft in liefst 11 blz. een overzicht van de effecten die straling heeft op onze gezondheid: pdf.
Stacks Image 63
Stacks Image 123
Ter info: 0,01 µW/c = 100 µW/ = 0,2 V/m is de onvrijwillige stralingsbelasting op ± 300m van een normale GSM-zendmast anno 2009. Handig is de omrekentabel V/m naar µW/m² pdf.
Stacks Image 39
12 BASISVOORZORGSMAATREGELEN:
om blootstelling aan straling te minimaliseren bij het gebruik van een mobiele telefoon (
NL. pdf).
Stacks Image 44
SAFE-schools:
Steeds meer medische verenigingen, artsen en wetenschappers, van wie velen zich bezighouden met de biologische effecten van draadloze technologieën, hebben hun bezorgdheid geuit over de veiligheid van draadloze apparatuur voor scholen.
Zij vragen om bedrade informatie- en communicatietechnologieën te gebruiken om kinderen en jongeren te beschermen, hun gezonde ontwikkeling te beschermen en te bevorderen en het leren en presteren te maximaliseren.
Deze deskundigen zijn het niet eens met de overheidsinstanties die momenteel het gebruik van microgolf- en radiofrequentie technologieën zoals Wifi, door kinderen en jongeren op school ondersteunen of toestaan.
Info-bundel:
ENG. pdf

Nederlandse bundel over Wifi op scholen: pdf voor directie en ICT-verantwoordelijke.

INFO-BUNDEL WATER-FILTER: pdf 3 blz. . . . . . . . . . . Preppen: pdf

VIDEO ZOOMLEZING: Wifi-gevaren & alternatieven video mov.