Close Menu

Boeken:

Stacks Image 11


Zijn wij de draad kwijt?
Erwin Pasmans
ISBN 9789463388665
Stacks Image 91


The INVISIBLE RAINBOW
by Arthur Firstenberg
ISBN 978-1645020097

Hoe met de komst van elektriciteit doorheen de jaren ons leefmilieu toxisch werd. Op een briljante wijze geeft dit boek een chronologisch, zeer goed gedocumenteerd, overzicht welke nieuwe elektrische systemen telkens nieuwe gezondheidsproblemen doen ontstaan. Het begint met de komst van elektriciteit, telegrafie, radio, radarstraling, satelieten, GSM ……
Samenvatting/overzicht in het
NL-pdf.
Stacks Image 86


Elektrostress & gezondheid
Auteur: M. Haas Henk Wever
Co-auteur: Henk Wever

ISBN 978-9074510998

Dit boek is tot stand gekomen door een zeer belangrijke inbreng van Henk Wever (oprichter van
STOPUMTS.NL) De ernstige gezondheidsproblemen die UMTS ofwel 3G-gebruik bij hem veroorzaakten werden hem helaas fataal.

Stacks Image 96


Elektrostress Handboek
Auteur: Hugo Schooneveld

ISBN 978-90-9027793-6

Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden.

Stacks Image 27

Oorspronkelijke titel van de verhandeling in deze uitgave: "Electrosmog The Health Effects of Microwave Pollution " Als ENG. boek.pdf mei 2021.
Er was ook een internet publicatie die o.m. te vinden is op:
BIT.LY/ELECTROSMOGPOCKETT en WWW.SAFERTECHNOLOGY.CO.NZ.

De Nederlandse versie in
pdf.
Stacks Image 81

Zeer informatieve bundel over de stralingsproblematiek van draadloze communicatie in de huidige tijd!
Stacks Image 101

Frequencies used in Telecommunications An Integrated Radiobiological Assessment, door prof. Yuri G. Grigoriev 2021
Een uit het Russisch vertaald boek over de stralingsproblematiek van draadloze communicatie en 5G, de belangenconflicten van ICNIRP en andere adviesraden….. pdf.
Stacks Image 76

Stralingsgevaar!
Patrick Vanden Berghe
ISBN 978-90-6445-565-0
Stacks Image 32

Help de kerktoren geeft straling
Ria Luttikhold-Lurvink
ISBN 978-94-6015-015-9
Stacks Image 47

Onzichtbare Risico's in het draadloze Tijdperk
Karel & Karolin van Huffelen
ISBN 798-90-807533-3-4
Stacks Image 37


BlackonWhite: In opdracht van de Zweedse overheid publiek gehouden forum waar men zijn persoonlijk EHS-ervaring kon toelichten, mondeling(10min.) op papier(2x A4) van meer dan 400 elektrohypersensitive personen die nauw contact hebben met elektrogevoeligheid personen, zoals artsen, zorgpersoneel, woonbiologen enz.. Een vertaling pdf ENG-bundel
Stacks Image 52


Disconnect:
The Truth About Cell Phone Radiation
Auteur: Dr. devra Davis
ISBN 978-0991219902

Stacks Image 65


Healing is Voltage:
The Handbook
Auteur: MD Jerry Tennant
ISBN 978-1453649169