opgelet straling

StralingsArmVlaanderen stelt een eenvoudig meetinstrument ter beschikking om spanningsvelden, elektromagnetische velden en microgolfstraling zelf te kunnen meten en beoordelen.
Volgens van de SBM2015-norm geeft dit instrument d.m.v. drie LED's aan of uw leef-en slaapruimten risicozones zijn. Doe een aanvraag door het contact-formulier in te vullen.


10 aanbevelingen voor de Canadese overheid door epidemiologe Prof. Magda Havas.

SafeSchools info-bundel (ENG) over het WiFi-gevaar voor schoolgaande jeugd.

Enkele tips voor PC en laptop-gebruikers die electrogevoelig zijn.

Wat kan je tegen microgolfstraling doen ?◦ Alle draadloze toepassingen (DECT, Wifi, WLAN, draadloze router, GSM, BlueTooth, Wii) buiten dienst nemen en consequent vervangen door kabel-verbindingen.


◦ DECT-telefoon vervangen door ECO DECT plus. (enkel tijdens het bellen bent u blootgesteld aan hoge straling)


◦ Vluchten, verhuizen naar stralings-armere oorden (white spots), die zijn zeer zeldzaam geworden.


◦ Afschermen door stralings-werende stoffen, baldakijnen, folies, verf, behangpapier, aluminiumplaten ...


◦ Microgolfoven (magnetronoven) geheel buiten dienst stellen, opruimen.


◦ GSM enkel gebruiken in noodsituaties als er géén andere communicatie mogelijk is, regels in acht nemen.


◦ Houdt GSM-gesprekken zeer kort en bel enkel met de handenvrij functie of met het oortje.


◦ Voor een veiliger GSM-gebruik volg de 12 gouden regels .


◦ iphone en smart-phone gebruikers kunnen hun toestel in vliegtuig-modus zetten, alle straling is dan gedeactiveerd. Ook Wifi en 3G kan men afzonderlijk uitschakelen waardoor de gsm-functie nog steeds werkt!


◦ vraag uw behandelende arts om een ruim bloedonderzoek(haemogram), in het bijzonder aandacht bij electrogevoelige personen voor veranderde bloedwaarden met onderstaande bio-markers:* Bij electrogevoelige personen wijken bovenstaande bio-markers vaak sterk af
ten opzichte van de normale waarden in het bloed. *

De Oostenrijkse bond van Artsen heeft een goed gedocumenteerd werkdocument (pdf).
zie hier een detail van het bloed onderzoek:

 • Homocysteine
  Intracellular ATP
  Intracellular glutathione (redox balance)
  Malondialdehyde (lipid peroxidation)
  8-hydroxydeoxyguanosine (DNA oxidation)
  Interferon-gamma (IFNg)
  Interleukin-1 (IL-1)
  Interleukin-6 (IL-6)
  Interleukin-10 (IL-10)
  Tumour necrosis factor alpha (TNFa)
  NF-kappaB
  Vitamin B2 (FAD and riboflavin) (whole blood)
  Vitamin B6 (whole blood)
  Vitamin D
  Ubichinon (Q 10)
  Selenium (whole blood)
  Zinc (whole blood)
  Magnesium (whole blood)
  Differential lipid profileHet B.I.P.T. komt gratis metingen doen volgens het boekje (waarin men niets wilt weten van sub-thermische gezondheidseffecten of EHS), vul hiervoor het aanvraag-fomulier van het LNE in.
Geeft in uw aanvraag tot metingen duidelijk aan welke gezondheidsproblemen u heeft! dit is uitermate belangrijk, enkel via deze officiële weg kan u zich bij de overheid melden. Meer mag je daar, nu nog niet, van verwachten!

Er komt helaas géén arts of gezondheidsdeskundige u bevragen naar aanleiding van uw meetaanvraag en de door u gemelde gezondheidsproblemen. Dit moet dringend veranderen!

De meettechnieker van het B.I.P.T, die gebruik maakt van meetinstrumenten ontworpen om hoge stralingswaarden te meten, kent enkel de thermische effecten van straling. Vooreerst doet men een verkenningsmeting doorheen de plaatsen die u aangeeft. Dit om te zien of de meetwaarde boven de 3V/m uit komt, welk zeer zelden het geval zal zijn. Als de meetwaarde toch hoger uitvalt dan 3V/m dan pas zal men een hoogfrequent spectrum analyzer tevoorschijn halen om gedurende 6 minuten een meting te doen. Ja u leest het goed slechts zes minuten en niet langer, ongelofelijk maar waar.
Er wordt een gemiddelde waarde (RMS) gemeten en daarvan wordt het gemiddelde genomen! Zo heeft de industrie zich beschermd tegen mogelijke hoge piekwaarden van straling en de daaruit volgende klachten.
Het meetrapport welk u enkele weken later ontvangt zal naar alle waarschijnlijkheid aangeven dat de bij u gemeten hoeveelheid straling ver onder de huidige blootstellings-limiet van 3V/m per antenne ligt. Men zal u proberen te doen geloven dat het tussen uw oren zit (psychisch).
Binnen het LNE (departement Leefmilieu Natuur Energie) wil men niet toegeven dat de huidige blootstellingsnormen veel te hoog zijn, gezien het sterk toenemend aantal electrogevoelige personen doorheen alle sociale niveaus in onze samenleving is daar echter geen twijfel meer over mogelijk. Zelfs het IARC (onderdeel van de WHO) begaan met onderzoek naar kanker geeft aan dat
Hoogfrequente EM-straling "klasse 2B" carcinogeen is.

Teveel straling van een DECT-telefoon of Wifi van uzelf of van de buren veroorzaakt vaak gezondheidsproblemen zeker als men over lange tijd daaraan blootgesteld is. De negatieve gezondheidseffecten zijn cumulerend en ondermijnen sluipend ons immuunsysteem met de gekende symptomen.
Het ergste is dat wij geen zintuig hebben om deze straling waar te nemen, de reacties van het lichaam (erg persoonlijk) ijlen na op de blootstelling van ons organisme aan die artificiële gepulste microgolfstraling (electrosmog).


Opgelet: de huidige (juni 2011) wettelijke normen in Vlaanderen houden enkel rekening met de opwarmingseffecten van microgolfstraling (deze worden bij volwassenen over een tijdsduur van amper zes minuten gemeten). Met kinderen, zieken en zwakkeren onder ons wordt geen rekening gehouden!
De negatieve gezondheidseffecten door blootstelling aan veel lagere stralingshoeveelheden over lange tijd worden nog steeds door onze overheden genegeerd. Dit gaat in tegen de Europese aanbevelingen inzake microgolfstraling en beschermingen van kinderen, zieke en gevoelige personen.


Voor alle duidelijkheid: stralingsbelasting (*) buitenshuis (#) binnenshuis

Voorstel resolutie 2008 (Joke Schauvliege) spreekt over max. 0,6V/m =1000 µW/m² (*)


De huidige cumulatieve max. stralingsbelasting bij 900MHz is 20,6V/m =1.125.623 µW/m² (*)
De huidige max. stralingsbelasting per zender bij 900MHz is 3V/m =23.873 µW/m² (*) anno 2011.

Volgens woonbiologen is de maximale stralingsbelasting om continu aan blootgesteld te mogen worden:

 • tijdens de dag =1 µW/m²(#)

 • tijdens onze nachtrust 0,1 µW/m²(#) een gsm werkt reeds met 1/100ste van deze waarden.


Gezondheidsklachten door straling en electrosmog worden botweg genegeerd en dit moet dringend veranderen! Het systematisch ontkennen kost onze samenleving miljoenen euro's aan ziektekosten en werkuitval.
Wat kan je tegen elektromagnetische velden doen ?

 • De stekker van uw elektrisch bed uit het stopcontact halen.

 • Voor dat u gaat slapen in uw waterbed de stekker uit het stopcontact halen.

 • Spaarlampen en TL-lampen vervangen door gloeilampen of kwartshalogeen lampen.

 • Inductie-koken geeft enorme hoge elektromagnetische velden, vermijden.

 • De elektrische tandenborstel van het lichtnet koppelen, dit is een zwaar elektromagnetisch veld.

 • 12VAC kwartshalogeen lampen met transformator vervangen door 230VAC lampen.

 • Zorg voor goed geaarde stopcontacten.


80px-High_voltage_warning.svg
Wat kan je tegen elektrische spanningsvelden doen ?


 • Zorg voor goed geaarde stopcontacten in je huis (een lage aardingsweerstand <=8 Ohm.).


 • Oude elektriciteitsnetwerken, driefasig 220V, geven een groot spanningsveld, hierdoor gaan al uw elektrische toestellen onder spanning bijven staan, zolang deze aangesloten zijn op het lichtnet. Al of niet aangeschakeld het maakt niet uit(enkel dubbelpolige schakelaars werken goed), ze stralen een schadelijk spanningsveld uit!
Zo zal uw computer met toetsenbord en computermuis een groot spanningsveld zijn. Hiermee werken vormt een stresssituatie voor uw immuunsysteem! Vandaar dat in Vlaanderen een driefasig 380V netwerk het meest in gebruik is, hier maakt men gebruik van één van de drie fasen (R,S of T) die naar de schakelaar gaat en een nulleiding (N) als terugvoer-leiding. De aanbevolen aardleiding kan de schadelijke spanningsvelden afvoeren naar de aarde (ideaal situatie aardingsweerstand <8 Ohm, hoe lager hoe beter).

 • koppel de netspanning van uw slaapkamer af (in de zekeringkast) gebruik een netvrijschakelaar (dit is een slimme schakelaar die enkel de spanning doorlaat als er verbruik nodig is).


 • Indien je elektrische toestellen en lampen geen stekker met aardaansluiting hebben, dan moet je ervoor zorgen dat de Fase-draad (de spanning-voerende draad) naar de aan/uit schakelaar gaat.
Als dit niet zo is zal het gehele toestel een groot spanningsveld zijn. Dit is zeker te vermijden en enkel met een meettoestel te testen. Er bestaat nu voor tien euro een schroevendraaier met versterker en led-lichtje welk prima werkt. Zo kan je nu zelf nagaan welk van de twee draden de spanning voert en corrigeren door de stekker 180° te draaien.


Spreek erover met uw behandelende artsen en specialisten en laat u vooral niet te vlug sussen.
Druk zelf het "artseninfo-formulier" af en geeft dit aan uw arts(en) en vraag ze onze "petitie" te steunen door het "petitie-formulier" te ondertekenen! Geeft ze het EMF-document voor artsen.

Verwijs naar StralingsArmVlaanderen.org, beperkdestraling.org en de
organisaties wereldwijd.


U kunt ons en uzelf helpen door de vragenlijst in te vullen.

Steun ons op rekening-nr: ING 377-0241574-81
ofwel IBAN: BE36 3770 2415 7481 BIC: BBRUBEBB


Met uw steun kunnen wij mensen helpen die lijden onder de electrosmog; acties ondernemen, folders, stickers en posters laten drukken en veel meer.
Dank bij voorbaat!

Présentation_avec_son

WaalsParlement.m4v

paswoord-zone

GOVERNMENTS AND ORGANIZATIONS THAT BAN OR WARN AGAINST WIRELESS TECHNOLOGY !

1993: Environmental Protection Agency (EPA): The FCC’s exposure standards are “seriously flawed.”
Official comments to the FCC on guidelines for evaluation of electromagnetic effects of radio frequency radiation, FCC Docket ET 93-62, November 9, 1993.

1993: Food and Drug Administration (FDA): “FCC rules do not address the issue of long-term, chronic exposure to RF fields.” Comments of the FDA to the FCC, November 10, 1993.

1993: National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): The FCC’s standard is inadequate because it “is based on only one dominant mechanism—adverse health effects caused by body heating.”
Comments of NIOSH to the FCC, January 11, 1994.

1994: Amateur Radio Relay League Bio-Effects Committee: “The FCC’s standard does not protect against non-thermal effects.” Comments of the ARRL Bio-Effects Committee to the FCC, January 7, 1994.

2000: UK Department of Education: Children under 16 should not use cell phones except in an emergency.
www.cellular.co.za/news_2000/news-08052000_uk_schools_warned_over_radiation.htm

2002: Interdisciplinary Society for Environmental Medicine (3000 physicians in Germany) recommends banning cell phone use by children and banning cell phones and cordless phones in preschools, schools, hospitals, nursing homes, events halls, public buildings and vehicles.
www.powerwatch.org.uk/pdfs/20021019_englisch.pdf

2003: American Bird Conservancy and Forest Conservation Council: Brought a lawsuit against the FCC because millions of migratory birds were being disoriented by microwave radiation and crashing into cell towers.
www.ewire.com/display.cfm/Wire_ID/1498

2004: International Association of Fire Fighters opposes communication antennas on fire stations.
www.iaff.org/HS/Facts/CellTowerFinal.asp

2005: Salzburg, Austria’s Public Health Department bans WLAN and DECT phones in public schools.
www.safeinschool.org/2011/01/wi-fi-is-removed-from-schools-and.html

August 2005: Austrian Medical Association: Warns against Wi-Fi, cordless phones, and cell phone use by children.
www.thepeoplesinitiative.org/Wifi_and_Schools.html

August 2005: Vienna Medical Association warns against Wi-Fi, and cell phone use by children up to age 16.
www.mastsanity.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2&Itemid=64

2006: Frankfurt, Germany’s government states it will not install WiFi in its schools until it has been shown to be harmless.
www.icems.eu/docs/deutscher_bundestag.pdf

2006: UK schools remove their wireless networks: Prebandal Preparatory School, Chichester, West Sussex; Ysgol Pantycelyn School in Carmarthenshirem, Wales; and Stowe School, in Buckinghamshire, England. London Times, November 20, 2006.
www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/article642575.ece

2007: Ballinderry Primary School, Ireland: Removed Wi-Fi to protect young children.
www.safeinschool.org/2011/01/wi-fi-is-removed-from-schools-and.html

2007 Bavaria, Germany’s Parliament recommends against Wi-Fi in schools.
www.icems.eu/docs/deutscher_bundestag.pdf

2007 Australian Democrats: The “explosion in wireless communications technology” is causing widespread illness.
www.democrats.org.au/docs/2007/Joining_the_Dots_ExecSummary.pdf

2007: European Environmental Agency, Europe’s top environmental watchdog, calls for immediate action to reduce exposure to radiation from Wi-Fi, mobile phones and their masts.
www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=10463870

2008: International Commission on Electromagnetic Safety (comprised of scientists from 16 nations): Recommends limiting cell phone use by children, teenagers, pregnant women and the elderly.
www.icems.eu/resolution.htm

return to top of page

2007: Therold, Ontario closes down its citywide Wi-Fi pilot scheme.
www.glastonburynaturalhealth.co.uk/WhyWi-Fi.html

2008: Lakehead University, Ontario bans Wi-Fi on campus.
www.cbc.ca/news/canada/toronto/story/2010/08/15/ontario-wifi.html

2008: Madhya Pradesh, India: Bans cell phones in schools by both students and teachers.
www.indiaedunews.net/Madhya_Pradesh/Teachers, students_unhappy_with_mobile_phone_ban_in_schools_5241/

2008: National Library of France: Removes Wi-Fi because of health concerns and limits installation to cable connections.
www.next-up.org/pdf/FranceNationalLibraryGivesUpWiFi07042008.pdf

2008: Paris, France removes Wi-Fi from four public libraries because of health concerns.
www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-35451555_ITM

2008 Sainte-Geneviève University, Paris: Removes Wi-Fi from its library because of health concerns.
www.next-up.org/pdf/AnalysisWiFiHotSpotsDeactivationSainteGenevieveLibraryParis24052008.pdf

2008: Progressive Librarians Guild recommends against wireless technology in libraries.
libr.org/plg/wifiresolution.php

2008: Russian National Committee for Non-Ionizing Radiation Protection warns that cell phones are unsafe even for short conversations. Children under 16, pregnant women, epileptics, and people with memory loss, sleep disorders and neurological diseases should never use cell phones.
www.radiationresearch.org/pdfs/rncnirp_children.pdf

2008 Sebastopol, California: Reneges on its contract to install citywide Wi-Fi.
www.boingboing.net/2008/03/24/town-of-sebastopol-c.html

2008: University of Pittsburgh Cancer Institute: Children should never use a cell phone except in an emergency.
www.post-gazette.com/pg/08205/898803-114.stm

2008: Voice (UK Teachers Union) calls for a ban on Wi-Fi in schools.
www.voicetheunion.org.uk/index.cfm/page/_sections.content.cfm/cid/1326/navid/434/parentid/330

2009: Hérouville Saint-Clair, France: Bans Wi-Fi in public schools.
www.wifiinschools.org.uk/4.html

2009: Irish Doctors Environmental Association: Warns that current safety guidelines are “not appropriate.”
www.ideaireland.org/

2009: Karnataka State, India: Bans cell phones in all schools and pre-university colleges.
www.hindu.com/2009/09/14/stories/2009091454460500.htm

May 2009: U.S. Fish and Wildlife Service urges Congress to focus on the potential connection between electromagnetic fields and “Bee Colony Collapse”.
electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/emf-and-warnke-report-on-bees-birds-and-mankind/

December, 2010: French Parliament passes a law prohibiting advertising cell phones to children under 14; prohibits children up to age 14 from using cell phones in pre-schools and public schools; requires cell phones to be labeled with SAR values and a recommendation to use headsets.
www.enviroblog.org/2010/12/french-cell-phone-radiation-disclosure-at-point-of-sale.html

May 27, 2011: Council of Europe passes a resolution recommending wired Internet connections in schools, and the creation of radiation-free zones to protect electrosensitive people.
assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm.

August 30, 2011: The Israeli Ministry of Education publishes guidelines strictly limiting the use of mobile phones on all school grounds, citing children’s and youths’ increased risk of malignant tumors and the “passive exposure” experienced by children who do not use phones.
norad4u.blogspot.com/2011/09/israeli-ministry-of-education-is-going.html

September 8, 2011: Pretty River Academy in Collingwood, Ontario removes WiFi from campus as a precaution, joining Roots and Wings Montessori school in Surrey, British Columbia.
www.safeschool.ca/uploads/CTV_School_cuts_WiFi.pdf; http://www.safeschool.ca/School_Bans_WiFi.html

Feb 13, 2012: Citing safety concerns, the Ontario English Catholic Teacher’s Association representing 45,000 teachers, is calling for a ban on new Wi-Fi installations in the province’s 1,400-plus Catholic schools and advocating that computers in all new schools should be hardwired as well.
www.cbc.ca/news/canada/toronto/story/2012/02/13/toronto-oecta-wifi.html

March, 2012: the Austrian Medical Association (ÖAK) releases guidelines for the diagnosis and treatment of health problems caused by exposure to electromagnetic fields.
www.aerztekammer.at/documents/10618/976981/EMF-Guideline.pdf

June 19, 2012: The Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection has officially recommended that WiFi not be used in schools.
youtu.be/5CemiJ-yIA4.

25 Aug 2012: Israeli Minister of Health Rabi Yaakov Litzman states that he supports calls to action for a ban on Wi-Fi in schools.
www.mast-victims.org/index.php?content=news&action=view&type=newsitem&id=5723

DOCTORS AND SCIENTISTS CALLING FOR STRICTER REGULATION AND/OR A MORATORIUM ON WIRELESS TECHNOLOGY
international-emf-alliance.org/index.php/appeals, http://www.ralf-woelfle.de/elektrosmog/redir.htm, http://www.ralf-woelfle.de/elektrosmog/allgemein/appelle.htm, www.avaate.org/IMG/doc/Alcalaci.doc

Vienna Resolution 1998
Salzburg Resolution 2000
Declaration of Alcalá 2002
Catania Resolution 2002
Freiburger Appeal 2002
Bamberger Appeal 2004
Maintaler Appeal 2004
Coburger Appeal 2005
Oberammergauer Appeal 2005
Haibacher Appeal 2005
Pfarrkirchener Appeal 2005
Freienbacher Appeal 2005
Lichtenfelser Appeal 2005
Hofer Appeal 2005
Helsinki Appeal 2005
Parish Kirchner Appeal 2005
Saarlander Appeal 2005
Stockacher Appeal 2005
Benevento Resolution 2006
Allgäuer Appeal 2006
WiMax Appeal 2006
Schlüchterner appeal
Brussels Appeal 2007
Venice Resolution 2008
Berlin Appeal 2008
Paris Appeal 2009
London Resolution 2009
Porto Alegre Resolution 2009
European Parliament
EMF Resolution 2009
Dutch Appeal 2009
Int’l Appeal of Würzburg 2010
Copenhagen Resolution 2010
Seletun Consensus Statement 2010
PACE resolution nr°1815 2011
BioIntiative working group 2012